Özel Mucit Çocuklar Anaokulu - Tarihe Göre Filtrelenen Öğeler Mart 2021
Pazar, 21 Mart 2021 14:29

%40+%10 Ek İndirim

ERKEN KAYITTA Eğitim İşbirliği Anlaşmalarındaki eğitim/öğretim hizmetlerinde %40’a varan indirimler yanında Mart Ayı Sonuna Kadar %10 Ek İndirim Fırsatından hemen yararlanabilmek için 0 505 096 80 86 telefon/whatsapp hattından randevu alabilir ya da https://mucitcocuklar.com/kayit.php  adresinden online kayıt ya da erken kayıt başvurusu yapabilir,

Hiçbir konuda gözünüz arkada kalmadan Çocuklarınızı Güvenle Bize Emanet Edebilirsiniz.

 

PROTOKOLLER KAPSAMINDAKİ HİZMETLERDEN YARARLANMA

 Kurumsal Protokoller Kapsamındaki Öğrenci Velileri, Okulumuzun Tüm Hizmetlerinden Sadece Bağlı oldukları (Oda, sendika vb.) Kurumlara ait Üyelik Kartlarının Aslını İbraz Ederek Okulumuzun Eğitim/Öğretim, Atölye vb. Tüm Hizmetlerinden Özel İndirimlerle Yararlanabilir.

Firma Protokolleri Kapsamındaki Öğrenci Velileri, İş yerlerinden alacakları belge ile Okulumuzun Çocuk Kulübü Kapsamındaki Tüm Atölyelerinden Özel İndirimlerle Yararlanabilir.

 

SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Çalışan ve Sağlık Personeli Kimlik Kartı olanlar) 

EĞİTİM PERSONELİ (Resmi ve Özel Eğitim/Öğretim Hizmetlerinde Çalışan ve Eğitim Personeli Kimlik Kartı olanlar) 

BERTO (Bergama Ticaret Odası) Üye Olan Tüm Şirket vb. Tüm kuruluşların Sahip/Yönetici ve Çalışanları

DESO (Dikili Esnaf ve Sanatkârlar Odası) Üye Olan Tüm Esnaflar ve Çalışanları

SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası) Üyeleri

KAMU SEN Konfederasyona Bağlı Sendikaların Üyeleri

01-Türk Büro Sen,

02-Türk Eğitim Sen,

03-Türk Ulaşım Sen,

04-Türk Haber Sen,

05-Türk Diyanet Vakıf Sen,

06-Türk Tarım Orman Sen,

07-Türk Kültür Sen,

08-Türk İmar Sen,

09-Türk Yerel Hizmet Sen,

10-Türk Enerji Sen,

11-Türk Sağlık Sen

 

BASK Konfederasyona Bağlı Sendikaların Üyeleri

01-Anadolu Eğitim Sen

02-Bağımsız Büro Sen

03-Bağımsız Diyanet Sen

04-Bağımsız Enerji Sen

05-Bağımsız Haber Sen

06-Bağımsız Kültür Sanat Sen

07-Bağımsız Sağk Sen

08-Bağımsız Yapı İmar Sen

09-Bağımsız Yerel Hizmet Sen

10-Batoç Sen

11-BuSen

Kategori Bizden Haberler
Cumartesi, 20 Mart 2021 14:19

Öğretmene Şükran Borcu

ÖĞRETMENLERİMİZE ŞÜKRAN BORCUMUZ VAR

Sevgi ve özveriyle elimizden tutarak Bizi Bu Günlere Getiren, Ülkemizin Geleceğinin Mimarı Olan ve Geleceğimizi Güvenle Kendilerine Emanet Ettiğimiz Öğretmenlerimize Şükran Borcumuz Var.

Pandemi Nedeni İle Sekteye Uğrayan Eğitim/Öğretimin Tekrar İleri Gidebilmesi ve Geleceğimizin Yetiştirilmesi İçin Öğretmenlerimize Daha Çok İhtiyacımız Var.

Haklarını tamamen ödemek hiçbir zaman mümkün olmasa da Öğretmenlerimizin hayat şartlarının bir nebze olsun iyileşmesine eğitim/ öğretim hizmetlerinde %40’a varan indirimlerle katkıda bulunmaya çalışmak ve Teşekkür Etmek İstiyoruz.

Teşekkürlerimizi kabul ederek, geleceğimizin imarı konusundaki fedakâr çabalarınız esnasında gözünüz arkada kalmadan Canlarınız Çocuklarınızı Güvenle Bize Emanet Edebilirsiniz.

Öğretmenlerimiz 0 505 096 80 86 telefon/whatsapp hattından randevu alabilir ya da https://mucitcocuklar.com/kayit.php  adresinden online kayıt ya da erken kayıt başvurusu yapabilir.

Eğitim sistemlerinin temel amacı o ülkenin nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık eğitimini vermektir.

Eğitimin amacı, kişilerin yaşadığı toplumun ve toplumun bağ olduğu çağdnyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Bireylerin, toplum ve dünyadaki değişme ve gelişmelere ayak uydurabilecek ve katkıda bulunabilecek bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir.

Bu da, iyi bir eğitim sisteminin yanında, nitelikli bir öğretmen kadrosu ile sağlanır.

Öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesidir.

Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynamaktadır.

Öğretmenlik, sadece okul ve sınıf ortamında öğrencilerle değil, okul dışında veliler ve toplumla da iç içe olan bir meslektir.

Öğretmen kişilikli, çevreye uyumlu, çevre kalkınmasına katılan, halkla ilişkilerde güçlü ve güvenilir kişidir, yedek velidir, öğrenci danışmanı, meslektaş ve toplumsal katılımcıdır.

Öğretmenler, sözleri ve hareketleri yoluyla, aydınlanmış, çalışkan, erdemli, eğitimli ve nitelikli bir insan olmanın ne anlama geldiğini göstermektedirler.

Bir ülkenin geleceğinin mimarı, öğretmenlerdir.

Mühendisini, doktorunu, avukatını, öğretmenini, askerini, polisini, şoförünü, kısacası toplumun her kesiminde hizmet veren insan gücüyetiştirenler hep öğretmenlerdir. Ülkelerin kaderlerinde öğretmenler çok önemli roller oynamaktadır.

Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkârdır.

Mesleği insan yetiştirmek ve geleceği inşa/imar etmek olan öğretmen, Türk toplumunun aydın bir üyesi, dünya topluluğunun uyanık bir üyesi ve mesleğinin yeterli ve nitelikli bir üyesidir.

Her öğrenci ihtiyaç duyduğu zaman ve ek öğrenme imkânları sağlandığında hedeflenen öğrenme düzeylerine ulaşabilecektir.

Öğrencilerine karşı güler yüzlü, hoşgörülü, sevecen, güvenilir, dürüst, objektif, sırdaş ve dost olan, düşünce ve davranışlarıyla öğrenciler için bir model oluşturan,

Bilgi, birikim ve tecrübelerini anlatıp öğrencilerine aktarmasını bilen,

Başarıya odaklanarak, öğrencisini başarılı olacağına inandırıp öğrencilerinden yüksek beklentiler içinde bulunarak teşvik eden, onların geleceğine dokunarak yardım edip başarıyı sağlayan nitelikli öğretmenler sayesinde bütün öğrenciler başarılı olacaktır.

Öğretmenlerin nitelikli olması ne kadar gerekli ve önemli ise de, yeterli değildir.

Çünkü öğretmen kadrosunun ülke düzeyinde dengeli, etkin ve verimli olarak istihdam edilebilmeleri ile çalışma ve hayat şartlarının iyileşmesi için sağlanacak destekler de o derece önemlidir.

Öğretmenlerimizin iyi hazırlanmış öğretim planlarıyla, öğrenme işine öğrencisini de katarak geleceğe başarı ile ulaşacaklarından ve geleceğimizi başarı ile yetiştirdikleri emin ellere teslim edeceklerinden kuşkumuz yoktur.

Sevgi ve Saygı ile Sağlıkla Kalın,

Geleceğimizi ve sağlığımızı emanet edeceğimiz iyi yetişmiş yeni nesillerimizin desteği ile Sağlıkla Kalalım.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu Yönetimi

Kategori Bizden Haberler
Cumartesi, 20 Mart 2021 01:03

KAMU SEN Üyelerine %40 İndirim

KAMU SEN ÜYELERİNE %40 İNDİRİM

KAMU SEN EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KAMU SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) İzmir İl Temsilciliği ile Dikili Özel Mucit Çocuklar Anaokulu® arasında anlaşmaya varılarak EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İNDİRİM SÖZLEŞMESİ imza altına alındı

KAMU SEN Üyeleri 0 505 096 80 86 telefon/whatsapp hattından randevu alabilir ya da https://mucitcocuklar.com/kayit.php  adresinden online kayıt ya da erken kayıt başvurusu yapabilir.

İlköğretime kayıt yaşını doldurmamış 3-6 yaş arası çocuklar için, İzmir İli Dikili İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 adresinde bulunan, 79 adet tam gün öğrenci kapasiteli, eğitim kurumu yapı ve iskân ruhsatına sahip olan, 4 katlı ve bahçeli modern binasında Okul Öncesi Eğitim hizmeti vermekte olan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Mucit Çocuklar® Anaokulu ile

T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının önerdiği Covid-19 Pandemisine karşı tüm tedbirlerin eksiksiz uygulandığı, yüz yüze eğitim/öğretim için gerekli izin ve onayların alındığı, gerektiğinde uzaktan eğitim için de tüm olanakların sağlandığı ve aynı zamanda Müfredat Programı dışında birçok dalda Kulüp ve Atölye (Branş) çalışması olanaklarının da bulunduğu anaokulu bünyesinde eğitimde işbirliği yapmanın,

Üyeleri ve yakınlarının öğrencilerine %40 indirimli, bütçelere uygun, ekonomik ücretlerle, yeterli kapasitede, sağlıklı, kaliteli, yüksek seviyede Okul Öncesi Eğitim/Öğretim Hizmetinden yararlanma olanağı vereceğini ve bu sayede üye ve yakınlarına, onların bütçelerine ve çocuklarının eğitimine katkıları olacağını düşünen

KAMU SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) İzmir İl Temsilciliği yetkilileri mutabakata vararak Eğitim İşbirliği Protokolünü imza altına almaya karar vermişlerdir.

Sonuç olarak, Eğitim İşbirliği ProtokolüTürkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilciliği (İl Temsilcisi İrfan Toksoy) adına, Türk Büro Sen Dikili 1 No’lu Şube Temsilcisi Halil İbrahim Özdamar ile SedaGrup Ltd. Şti. adına Şirket Yetkili Müdürü ve Özel Mucit Çocuklar Anaokulu® Kurucu Temsilcisi Sedat Celil Bullalıoğlu tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Protokol kapsamında Kamu Sen Konfederasyonuna bağlı aşağıda belirtilen tüm sendikaların üyeleri sendika üyelik kartlarının aslını ibraz etmek sureti ile tüm hak ve indirimlerden yararlanarak öğrenci kayıtlarını yaptırabilecektir.

KAMU SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

Konfederasyona Bağlı Sendikalar

01-Türk Büro Sen,

02-Türk Eğitim Sen,

03-Türk Ulaşım Sen,

04-Türk Haber Sen,

05-Türk Diyanet Vakıf Sen,

06-Türk Tarım Orman Sen,

07-Türk Kültür Sen,

08-Türk İmar Sen,

09-Türk Yerel Hizmet Sen,

10-Türk Enerji Sen,

11-Türk Sağlık Sen

Perşembe, 18 Mart 2021 22:01

Resim Çalışmalarımız

SANAT (GÖRSEL SANAT) ATÖLYELERİMİZ

RESİM ATÖLYESİ

Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Okul öncesinde, çocukların resim etkinliklerin sonucunda edinmiş oldukları sanatsal bilgi ve deneyimlerinin duygusal ve sosyal iletişim ve gelişimlerine olan katkısı incelenmiştir.

Resim, bireyin duygusal dışavurumunun, kendisini tanımasının, kişiliğinin gelişmesinin ve sosyalleşmesinin en önemli araçlarından biridir.

Okul öncesinden itibaren resim eğitimiyle desteklenmiş sosyal ve duygusal kazanımlar, istendik sanatsal bilgi ve beceriler; çocuğun yaşamı süresince olgunlaşıp gelişecek olan yeteneklerinin ve güzel sanatlara ilişkin bakış açılarının gelecekteki zenginlikleri olarak düşünülmelidir. Bu doğrultuda okulumuzda her yaş grubu resim eğitimi almaktadır.

 

Atölye çalışmaları Hakkında

*Atölye Çalışmaları Atölyeye Göre Seçmeli “Birebir” veya “Küçük Grup” Atölyeler kapsamında ve kendi atölyesinde yapılır. Kişiye özel ya da grup olarak verilebilir. Grup isteklerinde grup şartları sağlanmalıdır.

*Atölyelerimizin tümüne kayıt olarak katılmak ve atölyelerimizden yararlanmak için okulumuz öğrencisi olmak zorunlu değildir.

*Tüm atölyelerimizde (Müfredat İçinde Olanlar da Dâhil Olmak Üzere) “İsteğe Bağlı Olarak Kayıt Yapılabilir.” Okulumuz dışından da istekli olanlar atölyelerimizden yararlanmak için programlarımıza kayıt olabilirler. Atölyelerimize kayıt olabilmek için herhangi bir sınav şartı yoktur.

*İsteğe Bağlı Atölye sözleşme ve ödemeleri ayrıca yapılır.

*Atölyelerimizde yaş grubu uygun istekli bütün öğrencilere ve öğrencisi ile birlikte kayıt olmak ve katılım sağlamak şartıyla yaş sınırı olmaksızın öğrenci ebeveynlerine de Atölye Eğitimi verilmektedir.

*Atölye Eğitimi, aynı grupta diğer atölyelerde kayıtlı olup eğitim almakta olan atölye öğrencilerine indirimli olarak verilmektedir.

*Atölye çalışmaları süresi yaş grubuna ve katılımcı sayısına göre düzenlenecek olup atölye gün ve saatleri “Birebir” Atölyelerde öğrenci isteğine göre “Küçük Grup” Atölyelerde düzenlenecek program dâhilinde kurumun uygun zamanlarında belirlenir.

*Bünyemizde henüz faaliyette olmayan ve yeterli sayıda katılımcı isteği olan atölye türleri için katılımcıların talep kaydı yapılıp gerekli planlama/düzenlemeler ile  izin/onaylar alındıktan sonra sözleşme ve ilk ödemeler gerçekleştiğinde atölye faaliyetleri başlayacaktır.

Salı, 16 Mart 2021 01:08

Sağlık Çalışanlarına %40

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA % 40 İNDİRİM

Canlarımızı Güvenle Emanet Ettiğimiz Fedakâr ve Özverili Sağlık Çalışanlarımız, eğitim/öğretim hizmetlerinde %40’a varan indirim katkısıyla sunduğumuz teşekkürü kabul edip fedakâr çabalarınızda gözünüz arkada kalmadan Çocuklarınızı Güvenle Bize Emanet Edebilirsiniz.

0 505 096 80 86 telefon/whatsapp hattından randevu alabilir ya da https://mucitcocuklar.com/kayit.php  adresinden online kayıt ya da erken kayıt başvurusu yapabilirsiniz.

Sağlık Meslekleri, fedakârlıkla icra edilen, özveri, sabır, tahammül gerektiren kutsal ama zor mesleklerdir ve meslekler arasında en kıymetlilerdendir. Her zaman sayılan kişiler olmuşlardır ve olmalıdırlar.

Çünkü karşılığını tam olarak alamasa da hasta ve yakınlarından gelen içten bir teşekkürle yetinebilen ve her şeye rağmen yeryüzündeki en kutsal görevlerden biri olan insan hayatına odaklı mesleğindeki zor ve meşakkatli görevde halkın sağlığını her zaman kendininkinden öncelikli tutarak fedakârlık ve azimle en iyi şekilde yapmayı sürdürendir sağlık çalışanı.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen sağlık çalışanları, mesleğinin her türlü zorluğunun bilincinde olarak her ihtiyaç duyulduğunda her an hep hazır bulunup insanımızın yanında olan, gece gündüz, kar, kış, yağmur, çamur, bayram tatil demeden ülkenin en ücra köşelerine kadar hizmet götürebilmek için büyük bir özveri ile her türlü vefakârlık ve fedakârlık ile insanların sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeden canları kurtaran, insanların hayata tutunmasına vesile olan, insanların sevinciyle sevinen, hüznüyle hüzünlenen ihtiyaç duyulduğunda muhtaç olan hiç kimseyi geri çevirmeyip her türlü özveriyle sorumluluk almaktan çekinmeyip gereken ne ise yapan tüm sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu yaklaşımlarıyla geleceğe güvenle bakabiliyoruz.

Pandemide en zor olan görevi üstlenip Kendilerine Özel Her Şeyi Feda Etmeyi Göze Alarak Üstün Performans ve Olağanüstü Özveri ile en iyi mücadeleyi vermeleri sayesinde zorlu bir süreci geçtiğimiz, böyle dönemleri en güvenli şekilde atlatabilmek için sağlık çalışanlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Sevgi ve Saygı ile Sağlıkla Kalın, Sayenizde gelecekte de hep birlikte sağlıkla kalalım.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu Yönetimi

Kategori Bizden Haberler
Salı, 16 Mart 2021 01:04

SAĞLIK SEN Üyelerine %40 İndirim

SAĞLIK SEN ÜYELERİNE %40 İNDİRİM

 

SAĞLIK SEN EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası) ile Dikili Özel Mucit Çocuklar Anaokulu® arasında anlaşmaya varılarak EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İNDİRİM SÖZLEŞMESİ imza altına alındı

İlköğretime kayıt yaşını doldurmamış 3-6 yaş arası çocuklar için, İzmir İli Dikili İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 adresinde bulunan, 79 adet tam gün öğrenci kapasiteli, eğitim kurumu yapı ve iskân ruhsatına sahip olan, 4 katlı ve bahçeli modern binasında Okul Öncesi Eğitim hizmeti vermekte olan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Mucit Çocuklar® Anaokulu ile

T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının önerdiği Covid-19 Pandemisine karşı tüm tedbirlerin eksiksiz uygulandığı, yüz yüze eğitim/öğretim için gerekli izin ve onayların alındığı, gerektiğinde uzaktan eğitim için de tüm olanakların sağlandığı ve aynı zamanda Müfredat Programı dışında birçok dalda Kulüp ve Atölye (Branş) çalışması olanaklarının da bulunduğu anaokulu bünyesinde işbirliği yapmanın,

Üyeleri ve yakınlarının öğrencilerine %40 indirimli, bütçelere uygun, ekonomik ücretlerle, yeterli kapasitede, sağlıklı, kaliteli, yüksek seviyede Okul Öncesi Eğitim/Öğretim Hizmetinden yararlanma olanağı vereceğini ve bu sayede üye ve yakınlarına, onların bütçelerine ve çocuklarının eğitimine katkıları olacağını düşünen

SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası) Dikili İlçe Temsilciliği yetkilileri mutabakata vararak Eğitim İşbirliği Protokolünü imza altına almaya karar vermişlerdir.

Sonuç olarak, Eğitim İşbirliği Protokolü, SAĞLIK SEN Dikili İlçe Temsilciliği adına SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası) Dikili İlçe Temsilcisi Yaşar Gürer ile SedaGrup Ltd. Şti. adına Şirket Yetkili Müdürü ve Özel Mucit Çocuklar Anaokulu® Kurucu Temsilcisi Sedat Celil Bullalıoğlu tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Perşembe, 11 Mart 2021 22:27

Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

Geleceğimizi ellerine bırakacağımız çocuklarımızın eğitiminde önemli basamaklardan olan okul öncesi eğitimine yönelik olanak, indirim ve katkılarımız hakkında bilgiler vermek için oluşturduğumuz “Bizden Haberler” sayfamızı okumanız ve bölgemizdeki çevreniz ile paylaşarak yönlendirmeniz için birkaç dakika ayırarak haberlerimizi takip etmenizi rica ediyoruz.  

Sizin ve yakınlarınızın ilköğretim yaşını doldurmamış 3-6 yaş çocuklarının gereksinimi olan, tüm eğitim/öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlere yönelik,

Resmi olarak cari yılın Ocak Ayından itibaren MEB kanalı ile ilan edilme zorunluluğu olan Ücret Tarifesi üzerinden, ücreti MEB nezdinde ilan ile belirlenmiş tüm hizmet kalemlerinde sağlanacak olanaklar, yenilikler ve yapılacak indirimlerle ilgili bilgilere bu sayfadan ulaşıp hemen yararlanarak öğrenci ya da kulüp veya atölyelerimize kursiyer kayıtları yaptırma olanaklarını duyuracağız.

Ayrıca düzenlediğimiz Eğitim İş Birliği Protokolleri ve kimlerin yararlanabileceği ile ilgili haber ve duyurular da burada yer alacak.

Bu sayfaları takip ederek ekonomik zorlukların had safhada olduğu bu dönemde, sizin ve yakınlarınızın çocuklarına indirimli, bütçelere uygun/ ekonomik ücretlerle, yeterli kapasitede, sağlıklı, kaliteli/ yüksek seviyede Okul Öncesi Eğitim/Öğretim hizmetlerinden indirimli olarak yararlanma olanaklarından hemen haberdar olacaksınız.

Ayrıca sizin ve yakınlarınızın çocuklarının okulumuzda öğrenci olarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, okulumuz öğrencisi olma şartı bulunmayan kulüp ve atölyelerimizden özel indirimlerle yararlanma olanaklarına erişeceksiniz.

 

Sedagrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No: 115 Dikili/İzmir adresinde bulunan 79 tam gün öğrenci kapasiteli, yapı ve iskân ruhsatı eğitim kurumu olan, 4 katlı ve bahçeli modern binamızda Özel Mucit Çocuklar® adıyla, ilköğretime kayıt yaşını doldurmamış çocuklar için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okul Öncesi Eğitim kurumu olarak Eğitim/Öğretim hizmeti vermekteyiz.

Kurumumuzda T.C. Sağlık Ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının önerdiği Covid-19 Pandemisine karşı tüm tedbirler eksiksiz uygulanarak yüz yüze eğitim/ öğretim için gerekli izin/onaylar alınmış gerektiğinde uzaktan eğitim için de tüm olanaklar sağlanmıştır.

Hizmetlerimiz arasında düzenli, sağlıklı, verimli eğitim ve yemek (sabah ve ikindi kahvaltısı ile öğle yemeği), kitap-kırtasiye-eğitim malzemeleri, yaz okulu, atölye, gezi, kulüp, özel etkinlik vb. diğer hizmetler sayılabilir.

Kurumumuzda çevrim içi veli bilgilendirme sistemi kullanılacaktır. Bu sayede veliler istediği anda öğrenci bilgilerine ve okula ulaşabilir.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programından başka birçok dalda Kulüp ve Atölye (Branş) çalışması olanaklarımız da bulunmaktadır.

Hakkımızda ayrıntılı bilgiye ulaşmak için  www.mucitcocuklar.com   adresindeki web sitemizi inceleyiniz. 

Kategori Bizden Haberler
Perşembe, 11 Mart 2021 21:12

İzin Verin Destek Olalım

Değerli Ailemiz,

SİZ ÇOCUĞUNUZDA GELECEĞİMİZİ BÜYÜTÜRKEN TÜM HAYALLERİN GERÇEK OLMASI İÇİN SİZİ YALNIZ BIRAKMAYALIM.

Mevcut ve Yeni Dönem Erken Kayıt Sürpriz İndirim ve Olanakları ile Biz de Destek Olalım.

**Anaokulumuzda T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının önerdiği tüm tedbirler eksiksiz alınmıştır.

*Sınıflar tek öğrenci sıralı en çok 10 öğrencilik ve sosyal mesafelidir

*Yüz yüze eğitim ve tüm uzaktan eğitim olanakları vardır

*Sabah/ikindi kahvaltısı ve öğle yemeği verilmektedir.

*Okulumuzda çevrim içi veli bilgilendirme kullanılacaktır.

*Müfredattan başka birçok kulüp ve atölye olanağı vardır.

*Yeni Dönem Erken Kayıt ve Arkadaşını Getir vb. Kampanyalar ile size ve arkadaşınıza,

*Peşin ödemede ekstra İndirim ya fa Taksitle Ödeme olanakları da var

*Tam/Yarım/Belirli Günler kayıt olabilir.

*Uygun/ indirimli/ ekonomik ücretlerle Yeterli Kapasitede, Sağlıklı, Kaliteli/ Yüksek Seviye Öğretim hizmetini taksit olanağı ile alıp çocuğunuzun geleceği için eğitimini sağlayacaksınız.

Anaokulumuz hakkında tüm ayrıntılı bilgi ve http://mucitcocuklar.com/kayit.php adresinden ön kayıt şansı www.mucitcocuklar.com  da

FIRSATI KAÇIRMAYIN.

Yüzyüze görüşme olanağı varsa bizzat gezip/görüp bilgi alarak,

Olanak yoksa isminiz ile iletişim bilgilerinizi belirterek telefon, e posta, whatsapp vb. kanallarla Yeni Dönem Erken Kayıt dâhil tüm koşulları görüşüp en kısa sürede en uygun anlaşmaya varabilmek ve Kaydınızı sağlamak için sizi davet ediyoruz.

İsteğinizde yüz yüze görüşme için pandemi tedbirlerince öğrenci olmayan uygun gün ve saatlere randevu oluşturabiliriz.

Sevgi ve saygı ile Sağlıkla kalın.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu Yönetimi

Tel: 505 096 80 86  

E Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 (Ögeler Total Petrol İstasyonu Karşısı)  Dikili/ İzmir 

Kategori Bizden Haberler

BERTO & MCA EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Sedagrup Eğitim Bilişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne bağlı Dikili Özel Mucit Çocuklar Anaokulu® ile BERTO (Bergama Ticaret Odası) arasında anlaşmaya varılarak EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İNDİRİM SÖZLEŞMESİ imza altına alındı.

Bergama Ticaret Odası, üyelerine avantaj sağlamak için indirim protokollerine bir yenisini daha ekleyen Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve okul yetkilisi Sedat Celil Bullalıoğlu'nun imzaladığı bu indirim anlaşması sayesinde Bergama Ticaret Odası üyeleri, 3-6 yaş arasındaki çocukları için Dikili Özel Mucit Çocuklar Anaokulu'ndan alacakları Eğitim/Öğretim hizmetinde %40 İndirim ile protokol kapsamındaki tüm haklardan sadece Oda Üye Kartları ile yararlanabilecekler.

BERTO’nun tüm üyeleri, 0 505 096 80 86 numaralı telefon/whatsapp hattından, www.mucitcocuklar.com web sitesinden Anaokulu ve Protokol hakkında bilgi alabilir.

www.mucitcocuklar.com/kayit.php web adresinden Protokol Kapsamında ön kayıt yaptırabilir.

Pazartesi, 08 Mart 2021 08:38

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Değerli Annelerimiz,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Mart Ayında kayıt olan ilk 10 öğrenciye %40 Bahar İndirimi” ile birlikte İndirimli ücret üzerinden 8-15 Mart Tarihleri arasında kayıt olan ilk 5 öğrenciye %8, ikinci 5 öğrenciye %4 ekstra indirim ve Yeni Dönem Erken Kayıt / Arkadaşını Getir Kampanyası ile size ve arkadaşınıza ekstra indirim yanında öğrencimiz olma koşulsuz atölyelerde özel indirim olanakları sunuyoruz. (İndirim kazanmak için peşinat bedelinin dekontu okula iletilmelidir.)

Ayrıntılı bilgi ve http://mucitcocuklar.com/kayit.php adresinden ön kayıt şansı

www.mucitcocuklar.com  da

T.C. Sağlık ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının önerdiği tüm tedbirler eksiksiz Yüz yüze eğitim İzinleri ve tüm uzaktan eğitim olanakları vardır

Sınıflar tek öğrenci sıralı en çok 10 öğrencilik ve sosyal mesafelidir

Sabah/ikindi kahvaltısı ve öğle yemeği verilip Yemek Listemiz Dr. Ender Saraç tarafından hazırlanmaktadır.

Okulumuzda çevrim içi veli bilgilendirme kullanılacaktır.

Müfredattan başka birçok kulüp ve atölye olanağı vardır.

Ekonomik zorluğun had safhada olduğu bu dönemde sizin ve yakınlarınızın çocukları için aşırı yük getirmeyen, uygun/ indirimli/ ekonomik ücretle Yeterli Kapasitede, Sağlıklı, Kaliteli/Yüksek Seviye Öğretim hizmetini taksitle alıp çocuğunuzun  geleceği için eğitimini sağlayacaksınız.

GELECEĞE BİZİMLE BİRLİKTE DAHA SAĞLIKLI, GÜVENİLİR VE İYİ HAZIRLANMA

FIRSATINI KAÇIRMAYIN.

Siz Geleceğimizi Büyütürken Tüm Hayallerin Gerçek Olması İçin Sizi yalnız bırakmayalım. Biz de Destek Olalım.

Tam/Yarım/Belirli Günler kayıt olabilir.

Yüzyüze görüşme olanağı varsa bizzat gezip/görüp bilgi alarak,

Olanak yoksa isminiz ile iletişim bilgilerinizi belirterek telefon, e posta, whatsapp vb. kanallarla uzaktan Yeni Dönem Erken Kayıt dâhil tüm koşulları görüşüp en kısa sürede en uygun anlaşmaya varabilmek ve Kaydınızı sağlamak için sizi davet ediyoruz.

İsteğinizde yüz yüze görüşme için pandemi tedbirlerince öğrenci olmayan uygun gün ve saatlere randevu oluşturabiliriz.

Sevgi ve saygı ile Sağlıkla kalın.

Özel Mucit Çocuklar Anaokulu

Mobil Tel: 505 096 80 86  

E Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.   

E Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 115 (Ögeler Total Petrol İstasyonu Karşısı)  Dikili/ İzmir 

Web Sitesi: www.mucitcocuklar.com

Kategori Bizden Haberler
 

Etiket Anahtar

#okulunagüven #hijyen #dikili #anaokuludikili #dikilianaokulu #sağlık #maske #mesafe dikiliozelmucitcocuklaranaokulu #ozelmucitcocuklaranaokulu  #temizlikşart #temizlik #özader #anaokulu #kreş #Türkiye #izmir #okulöncesieğitim

Keywords, Anahtar Kelimeler

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.

Etiketler, Tags, Etiket Bulutu

Mucit Çocuklar Anaokulu

Eğitim, ogretim, okul öncesi Eğitim, okul oncesi ogretim, Gelecege bir adim egitim ogretim, okul oncesi, anaokulu, kres anaokulu, kres, gunduz bakimevi, çocuk klubu, dikili anaokulu, dikilide anaokulu, dikili anaokulları, dikili okul oncesi, dikilide okul oncesi, dikili kres anaokulu, dikili çocuk klubu, www.anaokulu.dikili.tv, www.okul.dikili.tv, www.mucit cocuklar anaokulu, mucit cocuklar, 3 yas anaokulu, 3 yas okul oncesi, 3 yas okul oncesi anaokulu, 4 yas anaokulu, 4 yas okul oncesi, 4 yas okul oncesi anaokulu, 5 yas anaokulu, 5 yas okul oncesi, 5 yas okul oncesi anaokulu, 6 yas anaokulu, 6 yas okul oncesi, 6 yas okul oncesi anaokulu, geleceğe bir adim, Gelin bu hayatta ilk adımı birlikte atalım.